OS Paprskovec

Paprskovec (spolek)
Středisko setkání
DC Paprsek

Parmská 390
10900 Praha 111
Horní Měcholupy

Tel.: 274 869 999
Mobil.: 774 905 586

IČO: 228 500 74
č.ú.: 2492910359/0800

O nás

!! NOVINKA !!

BENEFIČNÍ KONCERT RODINY PĚRUŠKOVY

Ve čtvrtek 16. června 2016 se v Kostele sv. Václava ve Vršovicích uskutečnil Benefiční koncert Rodiny Pěruškovy. Jako předskokan vystoupila PÍSNIČKA, starší přípravné oddělení dětského pěveckého sboru RADOST - Praha (sbormistr: Jana Jamborová, klavír: Jitka Nešverová).

Rodina Pěruškova vystoupila ve složení: Prof. Jan Pěruška (člen Stamicova kvarteta) - viola, MgA. Marcela Pěrušková - violoncello, Jan Pěruška ml. - housle, Matouš Pěruška - housle, David Pěruška - violoncello. Celý koncert se mimořádně povedl.

Opět zazněla i povídlka autorky Daniely Kostkové - Povídka o tom, jak něco starého končí a něco nového začíná...

Výtěžek benefice byl 4.217,- Kč.

Srdečně děkujeme všem účinkujícím za jejich nezapomenutelné vystoupení, děkujeme římskokatolické farnosti Vršovice za možnost využití prostoru kostela sv. Václava.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paprskovec je původně občanským sdružením založeným v listopadu roku 2010. Zakládající členové jsou zaměstnanci DC Paprsek – Střediska Setkání (www.dcpaprsek.org). Postupně se k nim přidali rodiče a přátelé dětí a mladých dospělých s mentálním a kombinovaným postižením, využívají služeb denního stacionáře a chráněného bydlení Střediska Setkání. Od 1. ledna 2014 se stal Paprskovec po zákonných změnách spolkem.

Paprskovec navazuje na činnost občanského sdružení Cesta Slunce, které změnilo koncem roku 2010 okruh působnosti. Posláním Paprskovce je podpora a integrace dětí/dospělých s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin do společnosti a zlepšování kvality jejich života.

Jednou z hlavních náplní naší činnosti je snaha zajišťovat odborné a kvalitní vybavení denního stacionáře a chráněného bydlení Sřediska Setkání, např. vozíky, kočárky, speciální lůžka, rehabilitační pomůcky, pomůcky pro polohování, atd. Dále by Paprskovec chtěl pomoci zajistit finanční prostředky na aktivizační činnosti a služby nabízené v denním stacionáři a chráněném bydlení Střediska Setkání, jako je hipoterapie, vodoléčba, rehabilitační plavání v bazénu, které není možné finančně zajistit z rozpočtu a dotací DC Paprsek. Současně by Paprskovec rád spolupracoval s akreditovanými vzdělávacími institucemi na dalším vzdělávání odborníků, klientů a rodičů klientů Střediska Setkání.

Proto pomozte věcným či finančním darem, aby se zlepšila kvalita života klientů DC Paprsek – Střediska Setkání. A co nás nejvíce „pálí“? Najdete v sekci "CO POTŘEBUJEME".

Výroční zpráva za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ke stažení v sekci "KONTAKTY".